EPOXYCOAT-VSF - 2-zložkový, epoxidový náter s vysokou chemickou odolnosťou

Dvojzložkový farebný epoxidový náter bez rozpúšťadiel. Ponúka vysokú tvrdosť a odolnosť proti oteru. Bol špeciálne navrhnutý pre veľmi agresívne chemické prostredia. Je odolný voči kyselinám, zásadám, ropným produktom, rozpúšťadlám, morskej vode, atď. Je certifikovaný označením CE a klasifikovaný ako náter na ochranu betónových povrchov podľa EN 1504-2. Certifikovaný na povrchy v priamom styku s potravinami, podľa normy W-347, ISO 8467.

Dostupnosť
7-10 dní
289,90 €
241,58 € bez DPH

FARBA:

Ostatné farby na objednávku.
 

SPOTREBA:
200-300 g/m²/vrstvu (400-600 g/m²).

 

TECHNICKÝ LIST:
EPOXYCOAT-VSF.pdf


CERTIFIKÁCIA A NORMY:
Výrobok je certifikovaný označením CE a harmonizovaný podľa Európskej normy EN 1504-2 (slovenská norma: STN EN 1504-2) ako náter na ochranu betónových povrchov.

Výrobok spľňa medzinárodné normy (ISO 8467W-347) pre bezpečnosť a hygienu pri kontakte s potravinami a pitnou vodou.

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

 

VLASTNOSTI / VÝHODY:

 • veľmi vysoká chemická odolnosť

 • vysoká tvrdosť a odolnosť proti obrusu

 • dlhá životnosť

 • ľahko čistiteľný (vďaka bezšpárovému povrchu)
   

POUŽITIE:
EPOXYCOAT-VSF sa používa ako ochranný a dekoratívny náter na cementové podklady ako betón, omietky, cementové malty alebo potery, ale aj na kovové povrchy.  Je vhodný pre:

 • priemyselné haly
 • sklady a skladové priestory
 • dieľne a výrobné priestory
 • laboratorória
 • konzervárne a výrobne vín
 • bitúnky
 • autoservisy
 • čerpacie stanice
 • atď.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosť Hodnota Norma
1. Fyzické vlastnosti    
  Báza dvojzložková epoxidová živica  
  Hustota 1,60 kg/lit  
  Vizkozita (pri +23°C) 8.000 ± 500 mPa.s  
2. Aplikačné vlastnosti    
  Zmiešavací pomer 77:23 (hmotnostne A:B)  
  Spracovateľnosť (pri +20°C) cca. 40 minút   
  Minimálna teplota tvrdnutia +8°C  
  Pochôdznosť (pri +23°C) po 24 h  
  Pretierateľnosť (pri +23°C) po 24 h  
  Úplné vytvrdnutie (pri +23°C) po 7 dňoch  
3. Mechanické vlastnosti    
  Odolnosť proti obrusu < 3000 mg EN ISO 5470-1
  Kapilárna nasiakavosť a vodepriepustnosť 0,01 kg·m-2·h-0.5 EN 1062-3,  požiadavka normy
EN 1504-2: w < 0,1
  Odolnosť proti tepelnému šoku Bez bublín, trhlín alebo odlupovania
Odtrhový test ≥ 2 N/mm2
EN 13687-5, tuhé systémy, pri 70°C
  Odolnosť proti nárazu 8 Nm (Trieda I) EN ISO 6272-1
  Priľnavosť pri odtrhovom teste > 3 N/mm2 (bod porušenia betónu) EN 1542
4. Chemické vlastnosti    
  Reakcia na oheň Euroclass F EN 13501-1

 

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ:

Skúšobná skupina (podľa normy ΕΝ 13529) T 1d 3d 7d 28d 90d 180d 360d
PG 1 (Benzín)

20ºC 

A A A A X X X
PG 4 (všetky uhľovodíky s/bez benzylom, nepoužítými motorovými a mazacími olejmi, tryskovými palivami, kurivom, naftou; vrátane PG 2, 3)) 20ºC A A A A X X X
PG 4a (Benzyl) 20ºC A A A A A A X
PG 5 (Alkoholy s max. 48% metanolom, glykoléter) 20ºC A A A X X X X
PG 5a (všetky alkoholy a glykoléter) 20ºC A A A X X X K
PG 6a (Alifatické a aromatické halogénové uhľovodíky) 20ºC K            
PG 7 (Estery a ketóny) 20ºC A A A X K    
PG 8 (vodové roztoky alifatických aldehydov do 40%) 20ºC A A A X X X X
PG 9 (vodové roztoky organických kyselín až do 10%) 20ºC A A A X X X K
PG 9a (organické kyseliny (s výnimkou kyseliny mravčej) a príslušné soli (vo vodnom roztoku)) 20ºC A A K        
PG 10 (Anorganické kyseliny do 20%) 20ºC A A A X X X X
PG 11 (Anorganické zásady) 20ºC A A A A A A A
PG 15 (cyklické a acyklické étery) 20ºC A A A K      
PG 15a (acyklické étery) 20ºC A A A X X X X
 
Skúšobné médium T 1d 3d 7d 28d 90d 180d 360d
Etanol 96% 20ºC X X X X X K  
Amoniak 10% 20ºC A A A X X X X
Kurivo 20ºC A A A A A A A
NaOH 50% 20ºC A A A A A A A
Kyselina dusičná 20% 20ºC A A X X K    
Kyselina chlorovodíková 37% 20ºC A A A X X K  
Kyselina sírová 50% 20ºC A A A X X X X
Kyselina sírová 80% 20ºC A X X X X X X
A: Odolný       X: Odolný ale s odfarbením        K: Neodolný

 

APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE:
1. Príprava podkladu
Podklad musí byť:

 •  Suchý a stabilný.

 • Bez materiálov, ktoré zabraňujú priľnavosti,  
  napr. prachu, voľných častíc, mastnôt atď.

 • Ochránený od vzlínajúcej vlhkosti.  

Mal by tiež spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) Cementové podklady:

 • Kvalita betónu: najmenej C20/25
 • Kvalita cementového poteru: obsah cementu 350 kg/m3
 • Vek: najmenej 28 dní
 • Obsah vlhkosti: < 4%

b) Železné alebo oceľ. podklady:
Mali by byť bez hrdze alebo akýchkoľvek nečistôt, ktoré by bránili priľnavosti.

Podklad by sa mal v závislosti od typu predpripraviť kefovaním, brúsením, frézovaním, pieskovaním, tryskaním tlakom vody, atď. Následne sa povrch očistí od prachu vysokosavým vysávačom.

2. Penetrácia ​
a) Cementové podklady
Cementové povrchy napenetrujte jednou vrstvou epoxidovej impregnácie DUROFLOOR-BI
Spotreba DUROFLOOR-BI: približne 150 g/m2.
 
b) Kovové podklady
Kovové povrchy sa ošetrujú antikoróznym epoxidovým náterom EPOXYCOAT- AC v 2 vrstvách. Spotreba: 150-200 g/m2/vrstvu.

3. Spracovanie
Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách vo vopred stanovenom zmiešavacom pomere. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Zložky je potrebné miešať po dobu asi 5 minút pri nízkych otáčkach (300 otáčok za minútu). Je dôležité zmes dôkladne premiešať v blízkosti stien a dna nádoby, aby sa dosiahlo rovnomerného rozptylu tvrdidla.

4. Nanášanie
EPOXYCOAT-VSF by sa mal aplikovať do 24 hodín od penetrácie podkladu potom ako penetračná vrstva kompletne zaschla. EPOXYCOAT-VSF sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v minimálne 2 vrstvách. Druhá vrstva sa aplikuje po zaschnutí prvej, avšak do 24 hodín.
Spotreba: 200-300 g/m2/vrstva.

5. Čistenie pomôcok
Aplikačné pomôcky a nástroje očistite ihneď po použití riedidlom SM-12.

6. Poznámky

 • Spracovateľnosť epoxidových materiálov je ovplyvnená teplotou. Ideálna aplikačná teplota, pri ktorej má výrobok optimálnu spracovateľnosť a dobu vytvrdzovania, je v rozmedzí od +15°C do +25°C. Izbová teplota nižšia ako +15°C predĺži čas tvrdnutia, pričom teploty nad +30°C ho skracujú. V zime sa odporúča výrobok mierne predhriať. V lete sa zase odporúča skladovať ho pred používaním v chladnej miestnosti.
 • Priľnavosť následujúcich vrstiev môže byť vážne ovplyvnená vlhkosťou a nečistotami.
 • Epoxidové vrstvy by sa mali chrániť pred vlhkosťou počas 4-6 hodín po aplikácii. Vlhkosť môže vybieliť alebo poleptať povrch. Môže taktiež prerušiť tvrdnutie. Vyblednuté alebo lepkavé časti vrstvy odstránte brúsením alebo frézovaním a znovu pretrite.
 • V prípade, že doba medzi nanášaním následných vrstiev je dlhšia než sa predpokladalo alebo v prípade pokrývania starých podláh, povrch dôkladne očistite pred nanesením novej vrstvy.
 • Po vytvrdnutí je EPOXYCOAT-VSF zdravotne nezávadný.
 • Pred aplikáciou je potrebné sa riadiť pokynmi pre bezpečné používanie a bezpečnostnými opatreniami napísanými na balení výrobku.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty