EPOXYCOAT-VSF - 2-zložkový, epoxidový náter s vysokou chemickou odolnosťou

Dvojzložkový farebný epoxidový náter bez rozpúšťadiel. Ponúka vysokú tvrdosť a odolnosť proti oteru. Bol špeciálne navrhnutý pre veľmi agresívne chemické prostredia. Je odolný voči kyselinám, zásadám, ropným produktom, rozpúšťadlám, morskej vode, atď. Je certifikovaný označením CE a klasifikovaný ako náter na ochranu betónových povrchov podľa EN 1504-2. Certifikovaný na povrchy v priamom styku s potravinami, podľa normy W-347, ISO 8467.

Dostupnosť
Skladom (1 ks)
269,90 €
224,92 € bez DPH

FARBA:

Ostatné farby na objednávku.
 

SPOTREBA:
200-300 g/m²/vrstvu (400-600 g/m²).

 

TECHNICKÝ LIST:
EPOXYCOAT-VSF.pdf


CERTIFIKÁCIA A NORMY:
Výrobok je certifikovaný označením CE a harmonizovaný podľa Európskej normy EN 1504-2 (slovenská norma: STN EN 1504-2) ako náter na ochranu betónových povrchov.

Výrobok spľňa medzinárodné normy (ISO 8467W-347) pre bezpečnosť a hygienu pri kontakte s potravinami a pitnou vodou.

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

 

VLASTNOSTI / VÝHODY:

 • veľmi vysoká chemická odolnosť

 • vysoká tvrdosť a odolnosť proti obrusu

 • dlhá životnosť

 • ľahko čistiteľný (vďaka bezšpárovému povrchu)
   

POUŽITIE:
EPOXYCOAT-VSF sa používa ako ochranný a dekoratívny náter na cementové podklady ako betón, omietky, cementové malty alebo potery, ale aj na kovové povrchy.  Je vhodný pre:

 • priemyselné haly
 • sklady a skladové priestory
 • dieľne a výrobné priestory
 • laboratorória
 • konzervárne a výrobne vín
 • bitúnky
 • autoservisy
 • čerpacie stanice
 • atď.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosť Hodnota Norma
1. Fyzické vlastnosti    
  Báza dvojzložková epoxidová živica  
  Hustota 1,60 kg/lit  
  Vizkozita (pri +23°C) 8.000 ± 500 mPa.s  
2. Aplikačné vlastnosti    
  Zmiešavací pomer 77:23 (hmotnostne A:B)  
  Spracovateľnosť (pri +20°C) cca. 40 minút   
  Minimálna teplota tvrdnutia +8°C  
  Pochôdznosť (pri +23°C) po 24 h  
  Pretierateľnosť (pri +23°C) po 24 h  
  Úplné vytvrdnutie (pri +23°C) po 7 dňoch  
3. Mechanické vlastnosti    
  Odolnosť proti obrusu < 3000 mg EN ISO 5470-1
  Kapilárna nasiakavosť a vodepriepustnosť 0,01 kg·m-2·h-0.5 EN 1062-3,  požiadavka normy
EN 1504-2: w < 0,1
  Odolnosť proti tepelnému šoku Bez bublín, trhlín alebo odlupovania
Odtrhový test ≥ 2 N/mm2
EN 13687-5, tuhé systémy, pri 70°C
  Odolnosť proti nárazu 8 Nm (Trieda I) EN ISO 6272-1
  Priľnavosť pri odtrhovom teste > 3 N/mm2 (bod porušenia betónu) EN 1542
4. Chemické vlastnosti    
  Reakcia na oheň Euroclass F EN 13501-1

 

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ:

Skúšobná skupina (podľa normy ΕΝ 13529) T 1d 3d 7d 28d 90d 180d 360d
PG 1 (Benzín)

20ºC 

A A A A X X X
PG 4 (všetky uhľovodíky s/bez benzylom, nepoužítými motorovými a mazacími olejmi, tryskovými palivami, kurivom, naftou; vrátane PG 2, 3)) 20ºC A A A A X X X
PG 4a (Benzyl) 20ºC A A A A A A X
PG 5 (Alkoholy s max. 48% metanolom, glykoléter) 20ºC A A A X X X X
PG 5a (všetky alkoholy a glykoléter) 20ºC A A A X X X K
PG 6a (Alifatické a aromatické halogénové uhľovodíky) 20ºC K            
PG 7 (Estery a ketóny) 20ºC A A A X K    
PG 8 (vodové roztoky alifatických aldehydov do 40%) 20ºC A A A X X X X
PG 9 (vodové roztoky organických kyselín až do 10%) 20ºC A A A X X X K
PG 9a (organické kyseliny (s výnimkou kyseliny mravčej) a príslušné soli (vo vodnom roztoku)) 20ºC A A K        
PG 10 (Anorganické kyseliny do 20%) 20ºC A A A X X X X
PG 11 (Anorganické zásady) 20ºC A A A A A A A
PG 15 (cyklické a acyklické étery) 20ºC A A A K      
PG 15a (acyklické étery) 20ºC A A A X X X X
 
Skúšobné médium T 1d 3d 7d 28d 90d 180d 360d
Etanol 96% 20ºC X X X X X K  
Amoniak 10% 20ºC A A A X X X X
Kurivo 20ºC A A A A A A A
NaOH 50% 20ºC A A A A A A A
Kyselina dusičná 20% 20ºC A A X X K    
Kyselina chlorovodíková 37% 20ºC A A A X X K  
Kyselina sírová 50% 20ºC A A A X X X X
Kyselina sírová 80% 20ºC A X X X X X X
A: Odolný       X: Odolný ale s odfarbením        K: Neodolný

 

APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE:
1. Príprava podkladu
Podklad musí byť:

 •  Suchý a stabilný.

 • Bez materiálov, ktoré zabraňujú priľnavosti,  
  napr. prachu, voľných častíc, mastnôt atď.

 • Ochránený od vzlínajúcej vlhkosti.  

Mal by tiež spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) Cementové podklady:

 • Kvalita betónu: najmenej C20/25
 • Kvalita cementového poteru: obsah cementu 350 kg/m3
 • Vek: najmenej 28 dní
 • Obsah vlhkosti: < 4%

b) Železné alebo oceľ. podklady:
Mali by byť bez hrdze alebo akýchkoľvek nečistôt, ktoré by bránili priľnavosti.

Podklad by sa mal v závislosti od typu predpripraviť kefovaním, brúsením, frézovaním, pieskovaním, tryskaním tlakom vody, atď. Následne sa povrch očistí od prachu vysokosavým vysávačom.

2. Penetrácia ​
a) Cementové podklady
Cementové povrchy napenetrujte jednou vrstvou epoxidovej impregnácie DUROFLOOR-BI
Spotreba DUROFLOOR-BI: približne 150 g/m2.
 
b) Kovové podklady
Kovové povrchy sa ošetrujú antikoróznym epoxidovým náterom EPOXYCOAT- AC v 2 vrstvách. Spotreba: 150-200 g/m2/vrstvu.

3. Spracovanie
Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách vo vopred stanovenom zmiešavacom pomere. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Zložky je potrebné miešať po dobu asi 5 minút pri nízkych otáčkach (300 otáčok za minútu). Je dôležité zmes dôkladne premiešať v blízkosti stien a dna nádoby, aby sa dosiahlo rovnomerného rozptylu tvrdidla.

4. Nanášanie
EPOXYCOAT-VSF by sa mal aplikovať do 24 hodín od penetrácie podkladu potom ako penetračná vrstva kompletne zaschla. EPOXYCOAT-VSF sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v minimálne 2 vrstvách. Druhá vrstva sa aplikuje po zaschnutí prvej, avšak do 24 hodín.
Spotreba: 200-300 g/m2/vrstva.

5. Čistenie pomôcok
Aplikačné pomôcky a nástroje očistite ihneď po použití riedidlom SM-12.

6. Poznámky

 • Spracovateľnosť epoxidových materiálov je ovplyvnená teplotou. Ideálna aplikačná teplota, pri ktorej má výrobok optimálnu spracovateľnosť a dobu vytvrdzovania, je v rozmedzí od +15°C do +25°C. Izbová teplota nižšia ako +15°C predĺži čas tvrdnutia, pričom teploty nad +30°C ho skracujú. V zime sa odporúča výrobok mierne predhriať. V lete sa zase odporúča skladovať ho pred používaním v chladnej miestnosti.
 • Priľnavosť následujúcich vrstiev môže byť vážne ovplyvnená vlhkosťou a nečistotami.
 • Epoxidové vrstvy by sa mali chrániť pred vlhkosťou počas 4-6 hodín po aplikácii. Vlhkosť môže vybieliť alebo poleptať povrch. Môže taktiež prerušiť tvrdnutie. Vyblednuté alebo lepkavé časti vrstvy odstránte brúsením alebo frézovaním a znovu pretrite.
 • V prípade, že doba medzi nanášaním následných vrstiev je dlhšia než sa predpokladalo alebo v prípade pokrývania starých podláh, povrch dôkladne očistite pred nanesením novej vrstvy.
 • Po vytvrdnutí je EPOXYCOAT-VSF zdravotne nezávadný.
 • Pred aplikáciou je potrebné sa riadiť pokynmi pre bezpečné používanie a bezpečnostnými opatreniami napísanými na balení výrobku.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Sklad Kód Farba Hmotnosť Počet mj na sklade
Bratislava 40695101 Pieskovošedá (RAL 7032) 10 kg 1

Súvisiace produkty