EPOXYCOAT-AC - 2-zložková, antikorózna, epoxidová penetrácia na kovové povrchy

Dvojzložkový farebný epoxidový náter s rozpúšťadlami, ktorý poskytuje vysokú tvrdosť a odolnosť proti obrusu. Je odolný voči kyselinám, zásadám, ropným produktom, rozpúšťadlám, morskej vode, atď. Používa sa na ochranu kovových povrchov proti korózii a hrdzi.

Dostupnosť
7-10 dní
139,90 €
116,58 € bez DPH

FARBA:
 
 

SPOTREBA:

  2 vrstvy 3 vrstvy 4 vrstvy
Ako penetrácia 300-400 g/m² - -
Ako náter - 450-600 g/m² 600-800 g/m²

 

TECHNICKÝ LIST:
EPOXYCOAT-AC.pdf


CERTIFIKÁCIA A NORMY:
Výrobok je certifikovaný označením CE a harmonizovaný podľa Európskej normy EN 1504-7 (slovenská norma: STN EN 1504-7) ako náter na antikoróznu ochranu.
 

VLASTNOSTI / VÝHODY:

 • vynikajúca ochrana proti korózii a hrdzi

 • vysoká chemická odolnosť

 • vysoká tvrdosť a odolnosť proti obrusu

 • dlhá životnosť

 • ľahko čistiteľný (vďaka bezšpárovému povrchu)
   

POUŽITIE:
EPOXYCOAT-AC sa používa ako antikorózny a protihrdzový náter na železné a oceľové povrchy, hlavne v prípade, že tieto povrchy bude pretreté ochrannými nátermi EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT- VSF, EPOXYCOAT alebo EPOXYCOAT-S. Tiež sa môže použiť samostatne ako vrchný ochranný náter v červenohnedej alebo šedej farbe. Je ideálny na ochranu kovových sýpok, mostov, ohrád, plochých striech, potrubí, oceľovej výstuže, atď.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosť Hodnota Norma
1. Fyzické vlastnosti    
  Báza dvojzložková epoxidová živica  
  Hustota 1,40 kg/lit  
  Vizkozita (pri +23°C) 350 mPa.s  
2. Aplikačné vlastnosti    
  Zmiešavací pomer 100:13,5 (hmotnostne A:B)  
  Spracovateľnosť (pri +20°C) cca. 150 minút   
  Minimálna teplota tvrdnutia +8°C  
  Pochôdznosť (pri +23°C) po 24 h  
  Pretierateľnosť (pri +23°C) po 3-24 h  
  Úplné vytvrdnutie (pri +23°C) po 7 dňoch  
3. Mechanické vlastnosti    
  Priľnavosť pri odtrhovom teste > 3 N/mm2 (bod porušenia betónu) EN 1542
  Odtrhová skúška na posúdenie priľnavosti Prešiel*1 EN 15184
4. Chemické vlastnosti    
  Skúška ochrany proti korózii Prešiel*2 EN 15183
  Teplota priepustnosti skla ≥ 68 °C EN 12614
*1: Skúška sa považuje za úspešnú, ak je v každom prípade prídržnosť väzby natretej výstuže aspoň 80% z referenčnej hodnoty nenatretej výstuže.
*2: Skúška sa považuje za úspešnú, ak sú natreté časti oceľovej výstuže bez korózie, a ak nárast hrdze na okraji základovej dosky je menší ako 1 mm.

 

APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE:
1. Príprava podkladu
Podklad musí byť:

 •  Suchý a stabilný.

 • Bez materiálov, ktoré zabraňujú priľnavosti,  
  napr. prachu, voľných častíc, mastnôt atď.

 • Bez hrdze a korózie, ktoré by bránili priľnavosti.  

Podklad by sa mal v závislosti od typu predpripraviť kefovaním, brúsením, frézovaním, pieskovaním, tryskaním tlakom vody, atď. Následne sa povrch očistí od prachu vysokosavým vysávačom.

2. Spracovanie
Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách vo vopred stanovenom zmiešavacom pomere. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Zložky je potrebné miešať po dobu asi 5 minút pri nízkych otáčkach (300 otáčok za minútu). Je dôležité zmes dôkladne premiešať v blízkosti stien a dna nádoby, aby sa dosiahlo rovnomerného rozptylu tvrdidla.

3. Nanášanie
a) Ako penetrácia 
EPOXYCOAT-AC sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v 2 vrstvách. Druhá vrstva sa aplikuje po zaschnutí prvej, avšak do 24 hodín. Spotreba: 150-200 g/m2/vrstva.
Následné pretretie s ochrannými nátermi EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT alebo EPOXYCOAT-S by malo následovať do 24 hodín od penetrácie s EPOXYCOAT-AC.

b) Ako náter 
EPOXYCOAT-AC sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v 3-4 vrstvách. Každá následná vrstva sa aplikuje po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, avšak do 24 hodín. 
Spotreba: 150-200 g/m2/vrstva.

4. Čistenie pomôcok
Aplikačné pomôcky a nástroje očistite ihneď po použití riedidlom SM-12.

5. Poznámky

 • Spracovateľnosť epoxidových materiálov je ovplyvnená teplotou. Ideálna aplikačná teplota, pri ktorej má výrobok optimálnu spracovateľnosť a dobu vytvrdzovania, je v rozmedzí od +15°C do +25°C. Izbová teplota nižšia ako +15°C predĺži čas tvrdnutia, pričom teploty nad +30°C ho skracujú. V zime sa odporúča výrobok mierne predhriať. V lete sa zase odporúča skladovať ho pred používaním v chladnej miestnosti.
 • EPOXYCOAT-AC obsahuje rozpúšťadlá. V prípade použitia v uzavretých priestoroch by sa mali prijať opatrenia pre dobré vetranie.
 • Priľnavosť následujúcich vrstiev môže byť vážne ovplyvnená vlhkosťou a nečistotami.
 • Epoxidové vrstvy by sa mali chrániť pred vlhkosťou počas 4-6 hodín po aplikácii. Vlhkosť môže vybieliť alebo poleptať povrch. Môže taktiež prerušiť tvrdnutie. Vyblednuté alebo lepkavé časti vrstvy odstránte brúsením alebo frézovaním a znovu pretrite.
 • V prípade, že doba medzi nanášaním následných vrstiev je dlhšia než sa predpokladalo alebo v prípade pokrývania starých podláh, povrch dôkladne očistite pred nanesením novej vrstvy.
 • Po vytvrdnutí je EPOXYCOAT-AC zdravotne nezávadný.
 • Pred aplikáciou je potrebné sa riadiť pokynmi pre bezpečné používanie a bezpečnostnými opatreniami napísanými na balení výrobku.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Kód Farba Hmotnosť Dostupnosť Cena
41304081 Červenohnedá (RAL 3009) 8 kg 7-10 dní 139,90 € s DPH
41302081 Šedá (RAL 7040) 8 kg 7-10 dní 139,90 € s DPH