O NÁS

 

Spoločnosť ISOMAT S.A. bola založená v roku 1980 a je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov stavebnej chémie a vopred pripravených miešaných produktov v Európe. Jej stabilný rast je výsledkom inovatívnych a kvalitných produktov a jej vysoko odborným personálom s pridanou hodnotou poskytovaných služieb svojim klientom. Spoločnosť vyrába a dodáva svojim zákazníkom, ktorými sú hlavne veľké stavebné firmy, veľkoobchody a distribútori, ucelený sortiment stavebnej chémie pre rôzne stavebné aplikácie.

V súčasnej dobe ISOMAT S.A. zamestnáva 210 ľudí, až 30 z nich sú špecializovaní inžinieri a chemici. ISOMAT disponuje až 1500 predajnými centrami pre dôkladné pokrytie potrieb stavebného sektora.

ISOMAT S.A. vykonáva medzinárodný predaj vo viac ako 20 krajinách v Európe, na Strednom východe a v Ázii, kde pôsobí, buď prostredníctvom pridružených spoločností alebo prostredníctvom úzkej spolupráce s miestnymi distribútormi.

ISOMAT S.A. v súčasnosti vyváža do krajín ako: Nemecko, Rusko, Švédsko, Chorvátsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Cyprus, Malta, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Turecko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Moldavsko, Gruzínsko, Saudská Arábia, Čierna Hora, Sýria, Izrael, Líbya, Egypt, Jordánsko.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke spoločnosti ISOMAT S.A. tu.

 

FILOZOFIA

ISOMAT S.A. sa zaväzuje ponúkať len produkty vynikajúcej kvality v kombinácii s vysokou pridanou hodnotou, aby sa dosiahla celková spokojnosť jej zákazníkov. Spoločnosť disponuje ultramoderným vybavením: VaV laboratória pre vývoj inovatívnych produktov podľa najnovších technologických trendov v stavebníctve. Okrem toho sleduje vysokú a stabilnú kvalitu svojich výrobkov prostredníctvom svojho oddelenia kontroly kvality, predtým, než budú uvedené na trh. Pokiaľ ide o dizajn, vývoj, výrobu a distribúciu svojich produktov, je ISOMAT S.A. certifikovaná a od roku 1999 uplatňuje systém zabezpečovania kvality ISO 9001. Okrem toho sú všetky produkty opatrené označením CE v súlade s technickými požiadavkami európskej normy. Ako je známe, označenie CE, je osvedčenie o zhode požadované Európskou úniou pre vyššie uvedené kategórie výrobkov, ktoré prehlasuje, že tieto výrobky spĺňajú všetky technické predpisy, ako je popísané v príslušnej európskej smernice pre stavebné výrobky. Okrem výroby a distribúcie produktov vynikajúcej kvality, ISOMAT S.A. tiež zdieľa svoje Know-How a poskytuje integrované riešenia problémov modernej stavby. Na tento účel slúži oddelenie technickej podpory, obsadené vynikajúcim tímom vyškolených inžinierov, ponúkajúcich technickú podporu všetkým zainteresovaným stranám alebo jednotlivcom.

 

VÝSKUM A VÝVOJ

Vedecký tým z oddelenia ultramoderných VaV laboratórií skúma a vyvíja každý rok celú radu inovatívnych produktov a zároveň neustále zlepšuje tie existujúce v závislosti na technickom pokroku a moderných požiadavkach stavebného sektora. Navyše ISOMAT tím sa zúčastňuje na uznávaných vedeckých programoch výskumu a vývoja technologického Know-How v spolupráci s poprednými univerzitami a všetkými hlavnými dodávateľmi chemického priemyslu v Európe.

 

KONTROLA KVALITY

Nové produkty sú pred uvedením na trh podrobené priebežným testom, podrobnej a starostlivej kontrole zo strany oddelenia kontroly kvality s cieľom zabezpečiť ich vysokú a stabilnú kvalitu. Výrobky dodané na trh musia byť dokonalé v každom aspekte. Musia zabezpečiť veľmi dobré konečné riešenie, musia byť ľahko použiteľné, nákladovo efektívne a musia spĺňať estetické kritériá pre zákazníka. Pre zabezpečenie vyššie uvedeného, spoločnosť zaviedla a používa systém kvality pre návrh, vývoj, výrobu a distribúciu svojich výrobkov v nadväznosti na požiadavky normy ISO 9001.

 

TECHNICKÁ PODPORA

S cieľom ponúkať svojim zákazníkom služby s vysokou pridanou hodnotou má ISOMAT S.A. dobre organizované oddelenie technickej podpory tak, že jeho cieľom je podeliť sa o svoje získané Know-How a poskytuje integrované technické riešenia na všetky zúčastnené strany, pre profesionálne aplikačné firmy ako aj pre fyzickej osoby.

Jeho vysoko kvalifikovaný a špecializovaný tím inžinierov zaisťuje rýchle a spoľahlivé technické informácie týkajúce sa plánovanej práce s produktami ISOMAT. Informácie o vlastnostiach a aplikácii výrobkov ISOMAT možno nájsť aj v technických listoch jednotlivých produktoch a v prospektoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie na našej stránke.