GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY


Ak nájdete u iného predajcu so sídlom na území SR identický výrobok, tzn. výrobok s rovnakým EAN kódom, lacnejší, bude Vám ponúknutá rovnaká cena ako u daného predajcu, naviac znížená ešte o 5 % ako poďakovanie, že ste nás na tento cenový rozdiel upozornili.

Postup

 • Na mailovú adresu isomat@isomat.sk nám pošlite funkčný odkaz na cenovú ponuku na konkrétnom webe predajcu. Neprijímame odkazy na cenové porovnávače, ktoré nemusia vždy zobrazovať aktuálne ceny a skladové zásoby e-shopov. 

 • Náš špecialista posúdi, či je konkurenčná ponuka relevatná a či su splňené podmienky GNC.

 • Vyjadrenie dostanete e-mailom najneskôr do 48 hodín, počas pracovných dní.

 • V prípade, že vyhovieme Vašej žiadosti, a vy s našou ponukou budete súhlasiť, náš špecialista služieb pre zákazníkov Vám zašle postup, ako vytvoriť objednávku a následne upraví cenu vo vytvorenej objednávke.

Podmienky GNC

 • Musí sa jednať o rovnaký a porovnateľný druh tovaru (t.j. rovnaký výrobok od rovnakého výrobcu), tovar musí byť v rovnakej kvalite, v rovnakom množstve, v rovnakej veľkosti balenia, musí byť nový, nepoužitý.

 • GNC sa vzťahuje na ceny, ktoré sú alebo boli platné v rovnakom období.

 • Dodacia doba musí byť porovnateľná s našou dodacou dobou.

 • GNC platí pre ceny serióznej konkurencie. Tzn. predajcu, ktorý prevádzkuje v Slovenskej republike svoj obchod riadne, na základe platných zákonov, riadne platí dane podľa platných právnych predpisov. U predajcov s e-shopom sa prihliadne aj k cene dopravy. Predmetná garancia sa teda nevzťahuje na ceny zahraničných obchodných spoločností, ktoré nemajú v Slovenskej republike zriadenú organizačnú zložku či iné zastúpenie s právom podnikať v Slovenskej republike, či súkromných osôb, ktoré daný výrobok predávajú. 

 • Do ceny tovaru sa zohľadňujú aj súvisiace poplatky (dopravné, balné, atď.), prípadné náklady na tieto súvisiace poplatky musia byť taktiež porovnateľné.

GNC sa nevzťahuje:

 • Na výrobky na mieru, ktoré boli pre zákazníka špeciálne zhotovené (Pigmentované výrobky na objednávku u výrobcu).

 • Pre konkurenciu a distribútorov, ktorí zakúpený výrobok sami nespracovávajú. V opačnom prípade by tieto subjekty mohli mať snahu nakúpiť cestou GNC obzvlášť výhodne veľké množstvá a v rámci ďalšieho predaja dosiahnuť zisk na úkor nášho zákazníka. GNC sa vzťahuje výlučne na množstvá výrobkov obvyklé pre domácnosti.

 • Na znížené ceny u výpredajov, sezónnych predajov, aukcií a pod.

 • Na ceny, ktoré platia výlučne pre obmedzený okruh zákazníkov, teda individuálne dohodnuté cenové ponuky. GNC sa vzťahuje na ceny našich konkurentov, ktorými je výrobok označený a za ktoré je ponúkaný na predaj zákazníkom. GNC platí pre viditeľne označené ceny, ktoré konkurent poskytuje všetkým zákazníkom, pričom tieto ceny musia byť platné minimálne po dobu 48h. Individuálne cenové ponuky konkurencie sú preto z GNC vylúčené.

 • Na cenové záruky. Základom GNC je vždy len cena výrobku. Cena, ktorá vznikla, pretože konkurent poskytol na svoj výrobok cenovú záruku, nemôže byť dôvodom GNC

 • Na tovar, na ktorý sú uplatnené špeciálne cenové akcie a ponuky (výpredaj, znížená záruka, bazárový tovar, množstevná zľava, zľava na základe ročného obratu atď. ).

 • V prípade, že je výrobok ponúkaný za nižšiu ako nákupnú cenu. V Slovenskej republike je možné taký predaj výrobkov pod nákupnú cenu za podmienok ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka považovať za nekalosúťažné konanie, ktoré sa zakazuje, prípadne je možné ho považovať za zneužitie dominantného postavenia za podmienok stanovených v ustanovení § 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Z tohoto dôvodu si v zvláštnych prípadoch vyhradzujeme právo odmietnuť poskytnutie GNC, ak by mala za následok predaj výrobku pod úroveň nákupnej ceny.