FD-CLEAN - Odstraňovač olejov a mastnoty z betónových podláh

ISOMAT | Čistiace prostriedky | Kód: 140300181

FD-CLEAN je špeciálny tekutý čistiaci prostriedok používaný na odstraňovanie zvyškov oleja, mastnoty a tukov (napr. mazív, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov, zvyškov syrových výrobkov a pod.) z betónových podláh tak aby bolo možné aplikovať podlahové systémy DUROFLOOR bez problémov s priľnavosťou. FD-CLEAN preniká do pórov betónovej podlahy nasiaknutej zvyškami oleja alebo tuku a emulguje ich aby sa dali odstrániť vodou.

Dostupnosť
7-10 dní
199,90 €
166,58 € bez DPH

FARBA:  
Transparentná

SPOTREBA:

Spotreba 0,8-1,0 kg/m2
Výdatnosť (18kg balenie) cca 20m2


TECHNICKÝ LIST:
FD-CLEAN.pdf

POUŽITIE:
FD-CLEAN sa používa na odstraňovanie mazív a minerálnych olejov z betónových podláh v garážach, servisoch, strojných priestoroch a pod., ako aj na odstraňovanie zvyškov olejov a tukov z betónových podláh v potravinárskom priemysle, skladoch a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Forma: kvapalina
Hustota: 0,92 kg/l


APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE:
Najskôr sa povrch podlahy očistí od nečistôt vysokotlakovým čistením s horúcou vodou. Potom je potrebné povrch podlahy správne pripraviť napr. frézovaním, otryskaním a pod. aby sa otvorili póry podkladu. FD-CLEAN sa potom naleje na podlahu a dôkladne sa rozotrie tvrdou drôtenou kefou aby prenikol do pórov podkladu a emulgoval olej alebo mastnotu nasiaknutú v podlahe.Po minimálne 30 minútach sa emulgovaný olej alebo mastnota odstráni z pórov podlahy vysokotlakovým čistením s horúcou vodou.

POZNÁMKY:

  • Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.

  • V prípade aplikácie v uzavretých priestoroch sa uistite, že sú dobre vetrané.Počas aplikácie sa vyhnite fajčeniu a používaniu ohňa.

  • Škodlivý pri požití. Po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Dráždi oči a pokožku.

  • Držte mimo dosahu detí.

  • Pri požití nevyvolávajte zvracanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

  • Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s očami ich ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou okamžite umyte veľkým množstvom vody.

  • Jedovatý pre vodné organizmy a môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

  • Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

  • Obsahuje viac ako 5% (ale menej ako 15%) neiónových povrchovo aktívnych látok a menej ako 5% aniónových povrchovo aktívnych látok. Obsahuje tiež viac ako 30% alifatických uhľovodíkov.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.