DUROFLOOR BI - 2-zložková bezfarebná epoxidová impregnácia

Dvojzložková, bezfarebná epoxidová penetrácia a impregnácia s rozpúšťadlami. Vďaka nízkej viskozite a vysokej tekutosti, preniká hlboko do podkladu kde vypĺňa póry a kapiláry. Podklady napenetrované s DUROFLOOR-BI sú stabilné, trvácne, odolné voči oderu, mrazu, chemickým látkam, odpadu, minerálnym olejom a ropným výrobkom.

Dostupnosť
7-10 dní
109,90 €
91,58 € bez DPH

FARBA:
Priehľadná.
 

SPOTREBA:
150-250 g/m2/vrstvu 


TECHNICKÝ LIST:
 DUROFLOOR-BI.pdf
 

POUŽITIE:
DUROFLOOR-BI sa používa na penetráciu, impregnáciu cementových podkladov ako starý alebo nový betón, cementové malty a potery, omietky atď. Je vhodný pre podlahy v skladoch, parkoviskách, laboratóriách, priemysle, čerpacích staniciach, autoservisoch a pod. Používa sa tiež ako penetračný náter pod epoxidové nátery EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF a EPOXYCOAT-S


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:

dvojzložková epoxidová živica 

Hustota (A+B): 0,92 kg/l
Viskozita:

45 mPa·s (+23°C)

Doba spracovateľnosti: 

cca. 10 h pri +20°C 

Minimálna teplota tvrdnutia: 

+8°C 

Pochôdznosť: 

po 24 h pri +23°C 

Následná vrstva: 

po 10-24 h pri +23°C 

Konečná pevnosť: 

po 7 dňoch pri +23°C 

Priľnavosť: 

> 3 N/mm2 (bod zlomu betónu) 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE:
1. Príprava podkladu
Povrch podlahy by mal byť:
- Suchý and pevný.
- Bez materiálov, ktoré zabraňujú lepeniu napr. prach, voľné častice, mastnoty atď.
- Chránený pred spodnou vlhkosťou.

Mal by tiež spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Kvalita betónu: najmenej C20/25
- Kvalita cementového poteru: obsah cementu 350 kg/m3
- Vek: najmenej 28 dní
- Obsah vlhkosti: <4%

Podklad by sa mal v závislosti od typu predpripraviť kefovaním, brúsením, frézovaním, pieskovaním, tryskaním tlakom vody, atď. Následne sa povrch očistí od prachu vysokosavým vysávačom.

2. Spracovanie​
Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách, v správnej hmotnosti a vopred stanovenom pomere miešania. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Tieto dve zložky by mali byť miešané po dobu asi 5 minút s nízkou rýchlosťou miešadla (300 otáčok za minútu Je dôležité dôkladne premiešať zmes v blízkosti stien a dna nádoby, aby bol dosiahnutý rovnomerný rozptyl tvrdidla.

3. Nanášanie
DUROFLOOR-BI sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v 1 až 2 vrstvách, v závislosti od nasiakavosti podkladu. Druhá vrstva sa nanáša 15 minút po prvej. Spotreba: 150-250 g/m2/vrstvu.

DUROFLOOR-BI sa môže použiť na nový betón (cca. 3 dni starý) bez narušenia procesu tvrdnutia. Tiež sa môže aplikovať na mierne vlhké podklady (obsah vlhkosti až 6%). V oboch prípadoch sa dosiahne menšia hĺbka penetrácie. Pokiaľ sa požaduje hĺbka penetrácie do betónu okolo 5 mm, vlhkosť betónu by mala byť menšia ako 3%.

4. Čistenie pomôcok
Aplikačné pomôcky a nástroje očistite ihneď po použití riedidlom SM-12.

5. Poznámky

  • Spracovateľnosť epoxidových materiálov je ovplyvnená teplotou. Ideálna aplikačná teplota, pri ktorej má výrobok optimálnu spracovateľnosť a dobu vytvrdzovania, je v rozmedzí od +15°C do +25°C. Izbová teplota nižšia ako +15°C predĺži čas tvrdnutia, pričom teploty nad +30°C ho skracujú. V zime sa odporúča výrobok mierne predhriať. V lete sa zase odporúča skladovať ho pred používaním v chladnej miestnosti.
  • DUROFLOOR-BI obsahuje rozpúšťadlá. V prípade použitia v uzavretých priestoroch by sa mali prijať opatrenia pre dobré vetranie.
  • Nerovnomerná nasiakavosť podkladu môže spôsobiť nerovnomerný vzhľad povrchu po penetrácii.
  • Priľnavosť následujúcich vrstiev môže byť vážne ovplyvnená vlhkosťou a nečistotami.
  • Epoxidové vrstvy by sa mali chrániť pred vlhkosťou počas 4-6 hodín po aplikácii. Vlhkosť môže vybieliť alebo poleptať povrch. Môže taktiež prerušiť tvrdnutie. Vyblednuté alebo lepkavé časti vrstvy odstránte brúsením alebo frézovaním a znovu pretrite.
  • Po vytvrdnutí je DUROFLOOR-BI zdravotne nezávadný.
  •  V prípade, že doba medzi nanášaním následných vrstiev je dlhšia než sa predpokladalo alebo v prípade pokrývania starých podláh, povrch dôkladne očistite pred nanesením novej vrstvy.
  • Pred aplikáciou je potrebné sa riadiť pokynmi pre bezpečné používanie a bezpečnostnými opatreniami napísanými na obale výrobku.

Parametre

Farba Transparentná

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty