DUROPRIMER-SG - 2-zložková, hydroizolačná, epoxidová penetrácia bez rozpúšťadiel

ISOMAT | Penetrácie | Kód: 40202101

DUROPRIMER-SG je hydroizolačný 2-zložkový epoxidový základný náter, vhodný na vlhké podklady. Vzhľadom k svojej vysokej hustote DUROPRIMER-SG vytláča vodu z kapilár betónových podláh. Pôsobí ako ochrana proti kapilárnemu vzlínaniu vody, olejov, ropných látok a ďalších chemických látok v podlahe. DUROPRIMER-SG je odolný voči chemikáliám vzlínajúcim z podlahy, a má vynikajúcu priľnavosť na mokré betónové povrchy. Je klasifikovaný ako SR-B2,0 v súlade s EN13813.

Dostupnosť
7-10 dní
179,90 €
149,92 € bez DPH

FARBA:
Svetlo-béžová.
 

SPOTREBA:
0,6 - 1 kg/mpodľa nasiakavosti podkladu.
 

TECHNICKÝ LIST:
DUROPRIMER-SG.pdf
 

CERTIFIKÁCIA A NORMY:
Výrobok je certifikovaný označením CE a harmonizovaný podľa Európskej normy EN 13813 (slovenská norma: STN EN 13813) s klasifikáciou SR - B2,0.

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku (originál ENG)
 

VÝHODY:

  • chráni proti vzlínajúcej vlhkosti

  • vynikajúca prídržnosť na vlhké podklady

  • dobrá schopnosť penetrácie

  • jednoduchá aplikácia

  • krátke čakacie časy

  • vysoká odtrhová pevnosť


POUŽITIE:

  • Penetračný náter pred aplikáciou epoxidových podláh DUROFLOOR na olejom znečistený betón.
  • Penetračný náter pred aplikáciou epoxidových podláh DUROFLOOR na vlhké podklady a problematické podklady so vzlínajúcou vlhkosťou.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosť DUROPRIMER-SG (A+B) Norma
1. Fyzické vlastnosti    
  Chemická báza epoxidová živica  
  Hustota  1,75 kg/lit  
  Vizkozita 700 mPa.s BROOKFIELD
2. Aplikačné detaily    
  Miešanie (A:B) 100:20 (hmotnostne)  
  Doba spracovateľnosti (pri +20ºC) 60 min.  
  Min. teplota tvrdnutia +8ºC  
  Pochôdznosť (pri +23°C) po 24 h  
  Pretierateľnosť (pri +23°C) po 24 h  
  Úplné vytvrdnutie (pri +23°C) 7 dní  
3. Mechanické vlastnosti    
  Odtrhová pevnosť 3 N/mm2 EN 13892-8
4. Chemické vlastnosti    
  Priepustnosť vodných pár

Sd>1100m

ΕΝ 12086
  Class III ΕΝ ISO 7783-2


APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE:
1. Podklad
Plochy kontaminované ropnými látkami by sa mali byť najprv vyčistiť pomocou čistiaceho prostriedku (napr FD-CLEAN) podľa návodu. Následne by sa povrch mal vyčistiť vysokotlakým vodným tryskom. Nahromadený odpad je potom potrebné odstrániť.

DUROPRIMER-SG sa aplikuje na povrch, ktorý je vlhký, ale jeho póry nie sú plne nasýtené vodou. To sa dá overiť navlhčením povrchu trochou vody. Ak povrch po chvílke vsiakne všetku vodu, póry niesú úplne nasýtené. V prípade, že je povrch po vyčistení suchý, ropné látky vystúpajú k povrch a zabránia prípravku DUROPRIMER-SG k priľnutiu k povrchu.

Poznámka: Povrchy kontaminované ropnými látkami sú veľmi problematické. Pre viac informácií odporúčame konzultovať s naším technickým oddelením.

Použitie prípravku DUROPRIMER-SG na mokrom podklade alebo na podklade s rastúcou vlhkosťou je možné len v prípade, že póry nie sú plne nasýtené vodou. 

2. Miešanie zložiek
Zložky A (živica) a B (tužidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách, ktoré majú správny pomer miešania vopred stanovenej hmotnosti. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A.

Miešanie zložiek 2 by malo prebiehať po dobu asi 5 minút, s použitím mixéra s nízkymi otáčkami (300 otáčok za minútu). Je dôležité, aby zmes bola miešaná dôkladne v blízkosti stien a dna nádoby, aby bolo dosiahnuté rovnomerného rozptylu tvrdidla.

3. Použitie
DUROPRIMER-SG sa nanesie štetcom na podlahu a dôkladne sa rozotrie, aby prenikol do celého povrchu podlahy.
Použitie kvalifikovaného DUROFLOOR systému nasleduje do 24 hodín, a potom, čo základný náter vytvrdne. 

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty