EPOXYCOAT-AC - 2-zložkový antikorózny epoxidový náter

Isomat | Epoxidové nátery | Kód: EPOXYCOAT-AC-S-8

Dvojzložkový farebný epoxidový náter s rozpúšťadlami, ktorý poskytuje vysokú tvrdosť a odolnosť proti obrusu. Je odolný voči kyselinám, zásadám, ropným produktom, rozpúšťadlám, morskej vode, atď. Používa sa na ochranu kovových povrchov proti korózii a hrdzi.

Dostupnosť
7-10 dní
139,90 €
116,58 € bez DPH

FARBA:
 
 

SPOTREBA:

  2 vrstvy 3 vrstvy 4 vrstvy
Ako penetrácia 300-400 g/m² - -
Ako náter - 450-600 g/m² 600-800 g/m²

 

TECHNICKÝ LIST:
EPOXYCOAT-AC.pdf


CERTIFIKÁCIA A NORMY:
Výrobok je certifikovaný označením CE a harmonizovaný podľa Európskej normy EN 1504-7 (slovenská norma: STN EN 1504-7) ako náter na antikoróznu ochranu.
 

VLASTNOSTI / VÝHODY:

 • vynikajúca ochrana proti korózii a hrdzi

 • vysoká chemická odolnosť

 • vysoká tvrdosť a odolnosť proti obrusu

 • dlhá životnosť

 • ľahko čistiteľný (vďaka bezšpárovému povrchu)
   

POUŽITIE:
EPOXYCOAT-AC sa používa ako antikorózny a protihrdzový náter na železné a oceľové povrchy, hlavne v prípade, že tieto povrchy bude pretreté ochrannými nátermi EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT- VSF, EPOXYCOAT alebo EPOXYCOAT-S. Tiež sa môže použiť samostatne ako vrchný ochranný náter v červenohnedej alebo šedej farbe. Je ideálny na ochranu kovových sýpok, mostov, ohrád, plochých striech, potrubí, oceľovej výstuže, atď.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosť Hodnota Norma
1. Fyzické vlastnosti    
  Báza dvojzložková epoxidová živica  
  Hustota 1,40 kg/lit  
  Vizkozita (pri +23°C) 350 mPa.s  
2. Aplikačné vlastnosti    
  Zmiešavací pomer 100:13,5 (hmotnostne A:B)  
  Spracovateľnosť (pri +20°C) cca. 150 minút   
  Minimálna teplota tvrdnutia +8°C  
  Pochôdznosť (pri +23°C) po 24 h  
  Pretierateľnosť (pri +23°C) po 3-24 h  
  Úplné vytvrdnutie (pri +23°C) po 7 dňoch  
3. Mechanické vlastnosti    
  Priľnavosť pri odtrhovom teste > 3 N/mm2 (bod porušenia betónu) EN 1542
  Odtrhová skúška na posúdenie priľnavosti Prešiel*1 EN 15184
4. Chemické vlastnosti    
  Skúška ochrany proti korózii Prešiel*2 EN 15183
  Teplota priepustnosti skla ≥ 68 °C EN 12614
*1: Skúška sa považuje za úspešnú, ak je v každom prípade prídržnosť väzby natretej výstuže aspoň 80% z referenčnej hodnoty nenatretej výstuže.
*2: Skúška sa považuje za úspešnú, ak sú natreté časti oceľovej výstuže bez korózie, a ak nárast hrdze na okraji základovej dosky je menší ako 1 mm.

 

APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE:
1. Príprava podkladu
Podklad musí byť:

 •  Suchý a stabilný.

 • Bez materiálov, ktoré zabraňujú priľnavosti,  
  napr. prachu, voľných častíc, mastnôt atď.

 • Bez hrdze a korózie, ktoré by bránili priľnavosti.  

Podklad by sa mal v závislosti od typu predpripraviť kefovaním, brúsením, frézovaním, pieskovaním, tryskaním tlakom vody, atď. Následne sa povrch očistí od prachu vysokosavým vysávačom.

2. Spracovanie
Zložky A (živica) a B (tvrdidlo) sú balené v dvoch oddelených nádobách vo vopred stanovenom zmiešavacom pomere. Celé množstvo zložky B sa pridá do zložky A. Zložky je potrebné miešať po dobu asi 5 minút pri nízkych otáčkach (300 otáčok za minútu). Je dôležité zmes dôkladne premiešať v blízkosti stien a dna nádoby, aby sa dosiahlo rovnomerného rozptylu tvrdidla.

3. Nanášanie
a) Ako penetrácia 
EPOXYCOAT-AC sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v 2 vrstvách. Druhá vrstva sa aplikuje po zaschnutí prvej, avšak do 24 hodín. Spotreba: 150-200 g/m2/vrstva.
Následné pretretie s ochrannými nátermi EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT alebo EPOXYCOAT-S by malo následovať do 24 hodín od penetrácie s EPOXYCOAT-AC.

b) Ako náter 
EPOXYCOAT-AC sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním v 3-4 vrstvách. Každá následná vrstva sa aplikuje po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, avšak do 24 hodín. 
Spotreba: 150-200 g/m2/vrstva.

4. Čistenie pomôcok
Aplikačné pomôcky a nástroje očistite ihneď po použití riedidlom SM-12.

5. Poznámky

 • Spracovateľnosť epoxidových materiálov je ovplyvnená teplotou. Ideálna aplikačná teplota, pri ktorej má výrobok optimálnu spracovateľnosť a dobu vytvrdzovania, je v rozmedzí od +15°C do +25°C. Izbová teplota nižšia ako +15°C predĺži čas tvrdnutia, pričom teploty nad +30°C ho skracujú. V zime sa odporúča výrobok mierne predhriať. V lete sa zase odporúča skladovať ho pred používaním v chladnej miestnosti.
 • EPOXYCOAT-AC obsahuje rozpúšťadlá. V prípade použitia v uzavretých priestoroch by sa mali prijať opatrenia pre dobré vetranie.
 • Priľnavosť následujúcich vrstiev môže byť vážne ovplyvnená vlhkosťou a nečistotami.
 • Epoxidové vrstvy by sa mali chrániť pred vlhkosťou počas 4-6 hodín po aplikácii. Vlhkosť môže vybieliť alebo poleptať povrch. Môže taktiež prerušiť tvrdnutie. Vyblednuté alebo lepkavé časti vrstvy odstránte brúsením alebo frézovaním a znovu pretrite.
 • V prípade, že doba medzi nanášaním následných vrstiev je dlhšia než sa predpokladalo alebo v prípade pokrývania starých podláh, povrch dôkladne očistite pred nanesením novej vrstvy.
 • Po vytvrdnutí je EPOXYCOAT-AC zdravotne nezávadný.
 • Pred aplikáciou je potrebné sa riadiť pokynmi pre bezpečné používanie a bezpečnostnými opatreniami napísanými na balení výrobku.

Parametre

Farba Červenohnedá
Farba Šedá

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Kód Farba Hmotnosť Dostupnosť Cena
EPOXYCOAT-AC-C-8 Červenohnedá 8 kg 7-10 dní 139,90 € s DPH
EPOXYCOAT-AC-S-8 Šedá 8 kg 7-10 dní 139,90 € s DPH

Súvisiace produkty