Archív

ŠTYRI ZLATÉ OCENENIA PRE ISOMAT NA GRÉCKOM EXPORTS FORUM & AWARDS 2021

Skupina ISOMAT získala štyri zlaté ocenenia na Greek Exports Forum & Awards 2021. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo vo štvrtok 3. marca 2022 v hoteli Divani Apollon Palace & Thalasso vo Vouliagmeni pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva rozvoja a investícií.

Skupina ISOMAT získala hlavnú cenu v troch kategóriách: „ Top Greek Export Company “, „Top Industrial Export Company“ a „ Top Branded Export Product “, pričom v kategórii „ Top Branded Export Product " získala dve zlaté ocenenia pre dva z jej najlepších exportných produktov:

ISOFLEX-PU 500 - Tekutá, polyuretánová hydroizolácia s UV ochranou a
AQUAMAT-ADMIX - Kryštalická hydroizolačná prísada.

Toto každoročné podujatie sa stalo hlavnou inštitúciou pre exportný sektor v Grécku a jeho cieľom je oceniť a odmeniť spoločnosti, ktoré vynikajú medzi poprednými exportnými podnikmi v krajine. Hlavnými hodnotiacimi kritériami pre zúčastnené spoločnosti na rok 2021 boli pomer export/celkový obrat skupiny, kvalita vyrábaných produktov, počet dcérskych spoločností s významnou obchodnou činnosťou v zahraničí, inovácie, priemyselná diverzifikácia a rozvoj, silné zastúpenie na národnej a medzinárodnej úrovni, investície do výskumu a vývoja, globálna distribučná sieť, sila mena značky, medzinárodné ocenenia, účasť na výstavách a miera gréckej pridanej hodnoty.

Podujatie malo opäť veľký úspech. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnili obchodní manažéri, vládni úradníci a zástupcovia výrobných síl a priemyselných združení, pričom ocenenia si prevzali zástupcovia skupiny ISOMAT. Obchodný riaditeľ skupiny ISOMAT, pán Alexandros Petridis, prevzal ocenenie „Top Greek Export Company 2021“ a následne predstavil úspešný príbeh gréckej nadnárodnej skupiny ISOMAT, jej priebeh od jej založenia až po súčasnosť a globálny investičný plán rozvoja spoločnosti.